FÖRENINGEN
Föreningen bildades den 18 maj 2015. Föreningen bildades för att inte Åhusparkens gamla dansbana och område ska förfalla ytterligare. Sedan nedläggningen 2006 har dansbanan vandaliserats och området omkring är vildvuxet. Området har varit en plats för nöjen och rekreation och en av Sveriges mest besökta parker och vi tycker den förtjänar ett bättre öde. Åhus har ett behov av ett centralt placerat parkområde. En rekreations och- kulturplats för alla åldrar.

Föreningens stadgar
Stadgar föreningen Nya Åhusparken

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Nya Åhusparken
Föreningen har sitt säte i Åhus, Kristianstads kommun, Skåne län

§ 2 Form & ändamål

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att verka för att området enligt ritningar runt Åhusparkens rotunda och rotundan bevaras, samt dess kulturella värden. Föreningen ska verka för Åhusborna och dess besökares rekreation och gemenskap i parken.

§ 3 Medlemskap

Alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften kan bli medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
§ 4 Årsmöte

Årsmötet skall hållas innan februari månads utgång. Årsmötet ska välja en styrelse som ska bestå av minst 3 ledamöter. På årsmötet ska även en revisor väljas. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar innan årsmötets genomförande.

§ 5 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 6 Upplösning & stadgeändring

Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut tas med kvalificerad majoritet.


Föreningens ändamål och syfte:
”Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden

Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att verka för att området enligt ritningar runt Åhusparkens rotunda och rotundan bevaras, samt dess kulturella värden. Föreningen ska verka för Åhusborna och dess besökares rekreation och gemenskap i parken.”

Föreningen har idag olika arbetsgrupper.
Vi söker efter folk som vill engagera sig för barn och ungdomar!

Gröna gruppen ansv. Charlotte Nilsson
Eventgruppen ansv. Helene Nilsson
Dokumentationsgruppen ansv. Charlotte Nilsson
Sponsring & bidragsgruppen ansv. styrlesen

Arkivet gamla Åhusparkens historia hittar du här:

www.ahusparkenshistoria.wordpress.com

Styrelsen består av:
- Charlotte Nilsson, ordförande firmatecknare
- Helene Nilsson, sekreterare
- Kassör/firmatecknare Ann-Kristin Andersson

Styrelseledamöter är:
Stina Larsson Ullabritt Andersson
Revisor: Joakim Norrman, suppl Lars Tillberg
Valberedning: Sven Erik Nilsson och Christer Ohlsson


Föreningens adress:
Nya Åhusparken
c/o Revhaksvägen 16
296 38 Åhus

Parkens besöksadress: Södra Piggagatan 24

Telefon: 0708-194084


På Fotograf Lennart Johanzons hemsida kan du följa vårt arbete i bilder:

http://www.johanzon.se/bildarkiv/thumbnails.php?album=31
Kontakta oss
E-post: nyaahusparken@gmail.com

Org nr. 802495-4789