BLI MEDLEM
Bankgirot är: 899-2075
(eller via Swish: 1235/127 857)

Medlemsavgift:
50 kr/person alternativt 100 kr/hushåll.
Föreningar 100 kr och företagsmedlem 500 kr.

Medlemsavgiften gäller per år.

Vid inbetalning av medlemsavgift, skriv namn, adress och telefonnummer på inbetalningsavin.
Vill du endast lämna ekonomiskt bidrag? Klicka här.
Viktig information om GDPR – den nya datalagen
För din kännedom samlar vi inte någon data om dig utöver den du själv lämnat – namn ev. adress telefonnummer och ev. e-postadress. När du blir medlem godkänner du att ditt medlemsnummer och det namn du angivit får stå med på vår hemsida Om du vill vara anonym skriv det på inbetalningen. De uppgifter vi har i vårt interna register är enbart de du själv har lämnat in och samtyckt till för vår registrering. Uppgifter lämnas aldrig ut till annan person, part, organisation eller företag.

Om du anser att dina kontaktuppgifter inte får sparas måste du meddela detta, då kan en donation till föreningen kanske vara ett alternativ som passar dig bättre. Tänk på att som medlem har man rösträtt vid eventuella voteringar.